divendres, 4 de juliol del 2014

Dedicació de la Catedral de Tarragona

Homilia predicada durant la Missa conventual al Monestir de santa Maria de Poblet el divendres 4 de juliol de 2014

Dedicació de la Catedral de Tarragona

4 de juliol de 2014

1 Re 8, 22-23, 27-30 i Jn 4,14-24

«Però arriba l’hora, més ben dit, és ara, que els autèntics adoradors adoraran el Pare en Esperit i en veritat. Aquests són els adoradors que vol el Pare.»[1] Amb Jesús ha arribat la plenitud del temps, el temps dels adoradors en Esperit i en veritat. El Concili Vaticà II cercant els orígens, les fonts de l’Església, l’ha centrat en Crist, que en anunciar l’Esperit, llegant-nos l’Eucaristia i enviant a predicar als Apòstols; instituí l’Església. L’Església de pedres vives que anuncia el regne de Déu; evangelitza; proposa mitjans i els dóna com a necessaris per a la reconciliació, l'alliberament i la salvació; i que per sobre de tot vol comunicar a tots la revelació de Déu Pare en el Fill per l'Esperit Sant[2], la revelació de l’amor de Déu. L’Església misteri de fe, do de Jesucrist, viscut en comunió entres les Esglésies locals i l’Església universal. Una Església que presenta d’una banda, amb l’ajut de la gràcia, l’empremta de Jesús vivificada per l’Esperit, desenvolupada al llarg dels segles, i de l’altra la humanitat que li és pròpia mai suficientment perfecte, mai prou bella, mai del tot santa i lluminosa, tal com la volgué Jesús[3].
Tot celebrant la dedicació de l’església mare de la nostra arxidiòcesis, «el temple sant, el qual, representat pel santuari de pedra, és l’objecte de la lloança dels Sants Pares i és comparat justament per la litúrgia a la ciutat santa, la nova Jerusalem»[4], recordem i celebrem el vincle de comunió amb el seu pastor i juntament amb aquest amb l’Església universal, el Poble de Déu que peregrina a la terra.
El Concili Vaticà II ha dit que «L’Església és en Crist com un sagrament, és a dir, signe i instrument d’íntima unió amb Déu i d’unitat de tot el gènere humà»[5], el vincle de les pedres vives del Poble de Déu que cerca adorar Déu en Esperit i en veritat.


[1] Jn 4,23
[2] CTI La conciencia que Jesús tenía de sí mismo y de su misión. Introducció
[3] Pau VI Ecclesiam suam, 3
[4] LG 5
[5] LG 1