dissabte, 17 de setembre del 2016

Divendres de la setmana XXIV durant l'any / IIDivendres de la setmana XXIV durant l'any / II
Eucaristia en memòria dels difunts del Patronat Tarradellas
17 de setembre de 2016

1C 15,12-20; Salm 16,1.6-7.8 i 15; Lc 8,1-3

La litúrgia ens presenta avui quan celebrem aquesta eucaristia en memòria de tots aquells qui formaren part del patronat Tarradellas i que ja ens han deixat, uns textos molt adients. El tema que ens presenten ambdós són els fruits que deixarem en abandonar aquest món, un cop superada aquesta vida i arribats a tenir aquell cos que mai no es consumirà, quan per la gràcia de l’Esperit que ens ha donat la vida, serem semblants a l’home que és del cel. No sabem con serà tot això, el que si ens diu Sant Pau és que no naixem a la vida veritable sense haver mort abans. Per això celebrem aquesta eucaristia certs de que els nostres germans que ens altres reunions ens acompanyaren gaudeixen ara d’aquella vida nova amb un cos fort i gloriós; ells que han sembrat un cos que es consumia, feble i miserable, com es consumirà el nostre, gaudeixen d’un cos espiritual.

Cal sembrar una llavor que doni fruit, en una terra bona. Els nostres germans varen plantar moltes llavors, aquestes han donat fruits diversos, molts bons fruits materials dels quals hem pogut i podrem gaudir-ne nosaltres, perquè la seva vida no fou en va, la seva fou una vida de servei a llur família, a llur comunitat, al país. Una tasca a la que sovint la mateixa proximitat temporal impedia més d’un cop copsar-ne la seva vertadera perspectiva però que avui, passats els anys reconeixem i podem analitzar molt positivament. Però malgrat tot el seu llegat, aquest no deixa de ser temporal, fruit d’una vida temporal, en la que allò que creix s’acaba assecant, en la que la llavor sovint queda ofegada pels cards que l’envolten. Sols hi ha una llavor, que acollida en terra bona dona el cent per u, aquell qui rep i reté la paraula amb un cor ben disposat, sofrint amb constància, és qui arriba a donar fruit vertader.
La veritable llavor que dona fruit és la Paraula de Déu, quan la deixem actuar en la nostra vida, quan ens amara la nostra fugissera llavor, aleshores converteix aquesta nostra vida mortal en l’avantsala de la vida eterna i vertadera, aquella que no té fi. 

Recordem avui als nostres germans, a aquests hi ajuntem el record de tots als qui estimarem i ens varem estimar i preguem al Senyor confiats de que puguin gaudir de la  semblança de l’home que és al cel, per la gràcia de l’Esperit i que un dia nosaltres puguem ajuntar-nos-hi.