dimarts, 5 de setembre del 2023

Novena a la Mare de Déu de la Cinta

 

Novena a la Mare de Déu de la Cinta

Catedral de Tortosa

Dimarts 5 de setembre de 2023

Quan un dia de 1178 aquell clergue virtuós, com lo descriu el tortosí Francesc Vicenç prior claustral que fou de la seu tarragonina, s’apropava a aquesta catedral i escoltà el Te Deum laudamus més aviat s’esverà perquè primer creia, zelós com era per la pregària capitular, fer tard a l’ofici de Matines i després se sentí confós per escoltar aquell cant en un dia que no era festa litúrgica i per tant no corresponia  cantar aquell himne de lloança. Poc a poc fou conscient de que era testimoni i emissari del reconeixement de Maria cap als ciutadans de Tortosa que tenien i tenen tanta cura de venerar i servir a la Mare de Déu en aquesta seu.

Què li podia plaure més que això a aquella que es definí a ella mateixa com a petita serventa i esclava del Senyor? Maria és la verge immaculada, la Mare de Déu i la santa per excel·lència. Des del mateix moment de la seva concepció estava predestinada al servei diví, a servir a Déu; com ho estaven aquells estols d’àngels que el prevere virtuós veié al cor d’aquesta seu.

Com diu el Papa Francesc: «María és la mare de l'esperança, la imatge més expressiva de l'esperança cristiana. Tota la seva vida és un conjunt d'actituds d'esperança, començant pel «sí» en el moment de l'anunciació. María no sabia com podria arribar a ser mare, però es va confiar totalment al misteri que estava per realitzar-se, i va arribar a ser la dona de l'espera i de l'esperança.» (Vespres a Sant Antoni Abad a l’Aventino el 21 de novembre de 2013).

Maria no se sabia escollida, no se sabia predestinada a tan alta funció però des del primer contacte amb l’arcàngel a Natzaret es posà tota ella al servei de Déu. Quan l’àngel del Senyor anuncià a Maria i ella va concebre per obra de l’Esperit Sant, com recitem en la pregària mariana de l’Àngelus, Déu li manifestava de manera inequívoca que havia estat escollida per a la més alta funció en la història de la salvació, ser l’instrument per mitjà del qual Déu es feia home. Aquell clergue tant devot de nostra Senyora tampoc no se sabia predestinat a rebre la visita, la paraula i el regal de Maria.

Déu tria les persones que s’obren a l’acció de Déu, devotes i fervents, que no cerquen res per a elles, que no pretenen res més que servir al Senyor de la millor manera que saben en funció dels dons que Déu els ha donat. Qui li havia de dir a Maria que mentre estava tranquil·la a casa seva a Natzaret, esperant que el seu compromís amb aquell home just que es deia Josep, un enviat de Déu li capgiraria tota la vida. Qui li havia de dir a aquell clergue temorós de Déu que quan feia via com cada dia cap a la catedral per pregar l’Ofici Diví tindria tant sorprenent i miraculosa trobada amb la Mare del seu Senyor? La primera actitud que hem de tenir tots nosaltres és la disponibilitat, no pas dir a Déu el que volem que faci sinó estar oberts al que Ell vulgui de nosaltres en cada moment, perquè sap el que ens convé, molt millor que nosaltres mateixos.

Amb el fiat de Maria s’inicia la realització del pla de salvació que Déu ofereix a l’home. Sant Bernat ens ho mostra bellament en un dels seus sermons en que insta i apressa a Maria a dir si a l’àngel per tal de que tots els homes puguem ser salvats, escriu sant Bernat: «Obriu, oh Verge benaurada, el vostre cor a la fe, els vostres llavis a la confessió, les vostres entranyes al Creador. Mireu que el qui desitgen totes les nacions és aquí fora i us truca a la porta. No fos cas que, si ho demoreu, passés de llarg.» (Homilia 4, 8-9). I Maria digué «sí».

El Senyor no ens demana cap cosa excepcional, Crist mateix ho va dir als seus deixebles en el darrer sopar, ens demana d’estimar-lo i d’estimar als germans. Sembla fàcil, tots diríem que hi estem ben disposats a fer-ho, però si som sincers amb nosaltres mateixos veurem com n’és de difícil seguir aquest manament que resumeix tota la llei de Déu. Sempre hi trobarem excepcions justificables per a nosaltres que són difícils de defensar davant de Déu. Davant les dificultats per estimar, Maria és sempre el model, ella callava més que parlava, fou la primera deixeble de Crist, el seu fill i fill de Déu, i es confià sempre a la seva voluntat.

A Canà de Galilea no s’imposà al seu fill, aquell que a súpliques d’una mare preocupada per uns nuvis que estaven a punt de deixar sense vi als seus convidats, li respongué una mica durament dient-li: «Dona, i jo què hi tinc a veure? Encara no ha arribat la meva hora.» (Jn 2,4). Maria lluny de desassossegar-se, els donà als criats la millor de les ordres i així també és per a nosaltres el millor dels consells: «Feu tot el que ell us digui.» (Jn 2,5). I què ens diu Ell sinó: «Us dono un manament nou: que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat. Així, doncs, estimeu-vos els uns als altres.» (Jn 13,34). Nosaltres responem com Maria que sí, però aviat comencem a redactar la llista de les excepcions, no som pas tan constants i generosos com Maria.

Pensem sempre en Maria, en com actuava. Ella quan cercava al seu fill i li digueren a Crist:  «La teva mare i els teus germans són aquí fora, que volen parlar amb tu.» i Crist respongué «¿Qui és la meva mare i qui són els meus germans?» i llavors, assenyalant amb la mà els seus deixebles, digué «Aquests són la meva mare i els meus germans.  El qui fa la voluntat del meu Pare del cel, aquest és el meu germà, la meva germana, la meva mare.» (Mt 12,46-50). Aleshores Maria no s’ofengué pas, perquè de fet ella feia, feu sempre, la voluntat del seu Pare del cel i Jesús ho sabia millor que ningú.

Maria quan li arribaren les paraules que havia respost Jesús a aquella dona que li cridà: «Sortoses les entranyes que et van dur i els pits que vas mamar!» i Ell li respongué «Més aviat sortosos els qui escolten la paraula de Déu i la guarden!» (Lc 11,27-28), no s’ho prengué com un menyspreu, sinó com un elogi perquè ella fou la primera en escoltar la paraula de Déu i de guardar-la, tant al peu de la lletra ho acomplí que la guardà nou mesos al seu interior fins que aquell qui era la Paraula  es va fer home i després durant trenta anys escoltà aquella paraula feta carn, durant la vida oculta de Jesús a Natzaret.

Fins al darrer moment l’escoltà la Paraula, perquè als peus del calvari, d’aquella mare no sortí ni un retret al Fill per haver acomplert la voluntat del Pare fins aquell extrem, quan a ella li traspassà el cor una espasa de dolor, tal com havia predit Simeó quan presentaren l’infant al temple tot dient-li: «Aquest infant serà motiu que a Israel molts caiguin i molts d'altres s'aixequin; serà una senyera combatuda, i a tu mateixa una espasa et traspassarà l'ànima.» (Lc 2,34-35). Als peus de la creu Maria no retreu aquell patiment al fill, no li diu “perquè em fas passar per això”, ni tant sols té un mot de queixa ni al Fill ni als botxins.

Tampoc tingué queixa davant la resposta de Jesús quan es perdé després que Josep, Maria i Ell mateix havien anat a Jerusalem per visitar el temple i li digué: «Fill meu, per què t'has portat així amb nosaltres?» (Lc 2,48). Perquè Maria ja sabia que Jesús s’havia d’ocupar de les coses del seu Pare, que per això havia vingut al món i aquestes coses que l’ocupaven no eren altres que la nostra salvació. De l‘episodi de Jesús perdut i retrobat al mateix temple Maria en tragué una gran lliçó i així essent la seva mare conservava tot això en el seu cor i s’anava fent a la idea de que aquell fill seu no era com els altres, era un fill per compartir-lo amb tota la humanitat.

Per això als peus de la creu no es sorprengué quan Jesús li confià al deixeble estimat com a fill dient-li: «Dona, aquí tens el teu fill.» i digué al deixeble estimat: «Aquí tens la teva mare.» (Jn 19,26-27). Quan des d'aleshores ençà el deixeble la va acollir a casa seva, de fet ens convidava a nosaltres a acollir-la, a fer-ne la nostra mare.

En paraules del Papa Francesc: «En quin sentit María representa un model per a la fe de l'Església? Pensem en qui era la Mare de Déu: una noia jueva, que esperava amb tot el cor la redempció del seu poble. Però en aquell cor de jove filla d'Israel hi havia un secret que ella mateixa encara no coneixia: en el projecte d'amor de Déu estava destinada a convertir-se en la Mare del Redemptor. En l'Anunciació, el missatger de Déu l’anomena «plena de gràcia» i li revela aquest projecte. María respon «sí» i des d'aquell moment la fe de María rep una llum nova: es concentra en Jesús, el Fill de Déu que d'ella ha pres carn i en qui es compleixen les promeses de tota la història de la salvació. La fe de María és el compliment de la fe d'Israel, en ella està precisament concentrat tot el camí, tota la vida d'aquell poble que esperava la redempció, i en aquest sentit Maria és el model de la fe de l'Església, que té com a centre a Crist, encarnació de l'amor infinit de Déu.» (Audiència General 23 d’octubre de 2013).

Aquella que es presentà al bon tortosí i clergue virtuós com a Mare de Déu i a la que ell es dirigia com a Mare de Nostre Senyor Jesucrist i Senyora nostra, va concebre per obra de l’Esperit Sant perquè estava totalment disposada a acomplir la voluntat de Déu. Va acceptar de ser mare, aquell honor que era alhora una càrrega plena de joia i també de dolor, com el viscut per tantes mares al llarg de la història que s’alegren i sofreixen amb els seus fills. Maria ho feu declarant-se l’esclava del Senyor, disposada a que es fes en ella segons la seva paraula.

Aquesta disponibilitat és la que ens demana el Senyor, la que ens demana Maria, la mateixa disponibilitat que trobà en aquells tortosins que edificaren aquesta catedral en honor del seu Fill i de la seva Mare Maria i que tenien gran cura en venerar-la i en servir-la.

Quan Maria donà a llum al Fill de Déu, quan aquest es feu home i posà entre nosaltres el seu tabernacle, la seva tenda, la seva casa i visqué enmig nostre; Maria estimà fins a l’extrem, portà fins a l’extrem la seva disponibilitat a fer la voluntat de Déu.

Aquell virtuós prevere tortosí feu un tast, experimentà per uns moments com és l’Església celestial, amb Maria la Mare, amb els apòstols Pere i Pau, amb tots els sants, amb els àngels; però experimentà encara una mica més la presència real de Crist en el món, la vertadera maternitat de Maria quan la Verge li donà una cinta, la cinta que cenyia, la cinta feta per les seves pròpies mans i que Maria mateixa diposità sobre l’altar d’aquest temple en mostra d’amor. Per això no hi hagué ni xiquet, ni gran que no s’unís a la alegria per aquell regal tant extraordinari.

Com Maria es feu present i es fa present en aquest temple de manera singular, es fa present també enmig del temple que som nosaltres, perquè som aquelles pedres vives de les que ens parla sant Pere en la seva primera Carta quan ens diu: «Vosaltres, com pedres vives, sou edificats per Déu com a temple de l'Esperit perquè formeu una santa comunitat sacerdotal que ofereix víctimes espirituals agradables a Déu per Jesucrist.» (1Pe 2,5).

Maria estant oberta a l’acció de Déu, disposada sempre a complir la seva voluntat i esdevenint mare del redemptor és el gran exemple de fe, d’esperança i de caritat per a tots nosaltres. Ella «va avançar en la peregrinació de la fe i va mantenir fidelment la unió amb el seu Fill fins a la Creu», com ens diu el Concili Vaticà II (LG, 68).

En paraules de sant Joan Pau II: «María roman, des del començament, amb els apòstols a l'espera de Pentecosta i essent «feliç la que ha cregut», a través de les generacions és present enmig de l'Església pelegrina mitjançant la fe i com a model de l'esperança que no desenganya.» (Redemptoris Mater, 42).

Però per damunt de tot Maria és la icona de la caritat, de l’amor, ho és: «contemplant la seva arcana santedat i imitant la seva caritat, i complint fidelment la voluntat del Pare», com ens diu el Concili Vaticà II (LG, 64). Per a nosaltres «María no sols és model i figura de l'Església, sinó molt més. Perquè, «amb matern amor coopera a la generació i educació» dels fills i filles de la mare Església. La maternitat de l'Església es porta a terme no sols segons el model i la figura de la Mare de Déu, sinó també amb la seva «cooperació». L'Església rep molt d'aquesta cooperació, és a dir de la mediació materna, que és característica de María, ja que ella en la terra va cooperar a la generació i educació dels fills i filles de l'Església, com a Mare d'aquell Fill: «a qui Déu va constituir com a germans» (Redemtoris Mater, 44).

Escrivia el Papa Benet XVI en la seva Encíclica Deus caritas est: «María és gran precisament perquè vol enaltir a Déu en lloc de si mateixa. Ella és humil: no vol ser sinó la serventa del Senyor (cf. Lc 1, 38. 48). Sap que contribueix a la salvació del món, no amb una obra seva, sinó només posant-se plenament a la disposició de la iniciativa de Déu. És una dona d'esperança: només perquè creu en les promeses de Déu i espera la salvació d'Israel, l'àngel pot presentar-se a ella i cridar-la al servei total d'aquestes promeses. És una dona de fe: «Feliç tu, que has cregut! », li diu Isabel (Lc 1, 45).» (Deus caritas est, 41).

Maria és el model de la fe, de l’esperança i de la caritat la qui, en paraules de sant Bernat «Si la segueixes, no et desviaràs; si recorres a ella, no desesperaràs. Si la recordes, no cauràs en l’error: si ella et sosté no t’afonaràs. De res tindràs por si et protegeix, si et deixes portar per ella, no et fatigaràs pas i amb el seu favor arribaràs a bon port.» (Homilia 2, 17)

Ella, Maria, està present aquí d’una manera singular i una mostra de la seva esperança la teniu entre vosaltres, una cinta que representa el vincle d’unió entre la Mare de Déu i aquesta Església de Tortosa, entre Maria i cadascun de vosaltres que sou les pedres vives de l’Església de Tortosa.  Encomanem-li avui de manera especial a tots aquells qui pateixen per les desgràcies dels darrers aiguats i per tantes calamitats com ens porta la vida, la malaltia, el dolor, la solitud, la marginació, la presó, l’exili, l’emigració forçada per raons econòmiques o polítiques. I avui molt especialment encomanem-li al bisbe Sergi, nou pastor d’aquesta Església que té a Maria per especial patrona i protectora.

Per això canteu amb tota la raó: «És la Cinta nostra Reina, nostra Mare, nostre tresor. La Cinta nos lo demana, donem-li’l cor. Nostra Cinta sobre de tot.»

Que així sigui. Maria sobre de tot intercedint per nosaltres davant de Crist el seu Fill i Senyor nostre.