divendres, 15 d’octubre del 2021

Santa Teresa de Jesús

 

Santa Teresa de Jesús

Monestir de les Carmelites Descalces de Sant Josep i Santa Anna de Tarragona

15 d’octubre de 2021

Sa 7, 7-14; Salm 83, 2-3. 4-5. 11. 12-13; Rm 8, 14-17. 26-27  i Jn 7, 14-18. 37-39

 

D’on li ve a aquesta dona, a Teresa de Jesús, la seva saviesa? «Com pot saber tant, aquesta, si no l'ha instruït ningú», (Jn 7,14). D’on li ve aquest enamorament pel Crist? Li ve de l’Esperit. Teresa de Jesús és una dona tocada per l’Esperit, per l’Esperit d’aquell de qui deia: «Paréceme andaba Su Majestad mirando y remirando por dónde me podía tornar a sí». (Vida 2,8) La força de l’Esperit, aquest Esperit que la iconografia representa dictant-li el que ha d’escriure a cau d’orella, va actuar en ella i Teresa es deixà fer. Fou per l’Esperit que li arribà la prudència i la saviesa i amb aquests tots els béns, perquè de la saviesa que ve de l’Esperit ens venen tots els béns.

Teresa esdevingué així amiga de Déu. Ella aprengué sense malícia ni enveja i aconseguí l’amistat amb Déu. L’Esperit actuà en ella a través de la Paraula, a través de sants homes, a través de la pregària que arribà amb ella als més alts cims de l’ascètica i a través de la fe experimentada en plenitud. Teresa de Jesús és una dona de la Paraula, de la pregària i per tant de la fe experimentada i viscuda amb tota la seva profunditat. Va ser atreta vehementment cap a la consideració dels béns celestials i a realitzar sempre les obres més perfectes i agradables a Déu. Amb el consell d’homes sants va conrear i va perfeccionar amb esforçat ànim, com consta pels seus confessors i tots aquells que van estar a ella  lligats en el seu gènere de vida  i en les seves empreses; com escrivia sant Pau VI en la Lletra Apostòlica per la qual la declarava Doctora de l’Església l’any 1970.

Teresa de Jesús fou una dona sempre oberta a deixar-se interpel·lar per Déu, que li parlava a través de l’Escriptura, tot i viure en una època en la qual l'acostament a la Bíblia era molt limitat, gairebé inexistent; tot i que ella mai va conèixer una Bíblia ni la va tenir al seu abast a la seva cel·la, va haver de conèixer la Paraula de Déu sempre de manera parcial i indirecta a través de l'ofici diví, dels sermons que escoltava o de les lectures espirituals que feia; i malgrat aquesta limitació va viure la vida del deixeble; sempre a l'escolta de la Paraula de Déu i es deixà endur així per l’Esperit. Déu anava modelant a Teresa amb la seva Paraula, que tot i arribar-li de manera indirecta, s’endinsà en el més profund del seu cor. En la maduresa de la seva vida espiritual confessà: «Siempre he sido aficionada y me han recogido más las palabras de los Evangelios que libros muy concertados; en especial, si no era el autor muy aprobado, no los había gana de leer» (Camino de perfección 21,4). I quan diu que els Evangelis la recollien vol dir que la dirigien al fons del seu ésser per poder allí trobar a Jesús dins seu i escoltar-lo, contemplar-lo i viure’l. Teresa estava certa de que Déu parla, encara que el seu parlar no sigui a cau d'orella, com ens arriben altres veus  més humanes, sinó dirigida al cor, una paraula embolcallada pel silenci amorós de la fe, que parla en la solitud: «Pensáis que se está callando? Aunque no le oímos, bien habla al corazón cuando le pedimos de corazón» (Camino de perfección, 24,5).

Teresa de Jesús beu en la font de la Paraula de Déu, beu en la font del magisteri dels Pares de l’Església, beu en la font de la pregària i beu en la font de la mateixa vida com a camí cap al Pare no cercant la seva pròpia glòria sinó la d’aquell qui l’havia cridada a grans empreses, malgrat la seva petitesa. Escriu al Libro de las fundaciones que «estos medios yo no los procuraba, antes me parecía desatino, porque una mujercilla tan sin poder como yo bien entendía que no podía hacer nada; mas cuando al alma vienen estos deseos no es en su mano desecharlos. El amor de contentar a Dios y la fe hacen posible lo que por razón natural no lo es; y así, en viendo yo la gran voluntad de nuestro Reverendísimo General para que hiciese más monasterios, me pareció los veía hechos. Acordándome de las palabras que nuestro Señor me había dicho, veía ya algún principio de lo que antes no podía entender.» (Fundaciones 2,4).

Parlant-li Déu a Teresa en els silenci de la cel·la, aquesta el reconegué com a compliment de totes les veritats, va saber reconèixer en Ell la Veritat, en majúscules, perquè havent escoltat, havent-se posat a l’escolta amb l’orella del cor ben atenta Déu se li revelà com la mateixa veritat, «mentira me parece lo que yo no veo va guiado al servicio de Dios» (Vida 40,2). I la Veritat que se li revela no és per a guardar-se-la per a ella mateixa, és per a compartir-la, per a viure-la i així en Teresa de Jesús l’experiència és part fonamental i indivisible del seu coneixement de Déu. Una experiència de fe que ens deixa un ensenyament fonamental; no n’hi ha prou amb escoltar i atendre la Paraula de Déu,  cal arribar a un altre entendre, que va més enllà del conceptual o sentimental, cal avançar des de les paraules per arribar a trobar-hi l'escolta del mestre; tal com la trobaren els deixebles que tingueren la fortuna de caminar al costat de Jesús.

Teresa era una dona assedegada de Jesús, d’aquell qui va dir «Si algú té set, que vingui a mi; el qui creu en mi, que begui. Perquè diu l'Escriptura: Del seu interior brollaran rius d'aigua viva.» (Jn 7,37). Jesús és l’única aigua viva, aquella aigua de qui deia Teresa de Jesús que « El agua tiene tres propiedades, que ahora se me acuerda que me hacen al caso, que muchas más tendrá» (Camino de perfección 19,3). La primera és que refreda, que, per calor que tinguem, en arribar a l'aigua, ens la traiem de sobre; i si hi ha gran foc, amb l’aigua mor. L'altra propietat de l’aigua és netejar les coses que no estan prou netes; si no hi hagués aigua per a rentar, què seria del món?, es pregunta Teresa; una aigua  que una vegada que es beu, deixa l'ànima clara i neta de totes les culpes. La tercera propietat de l'aigua és que omple i treu la set. Aquella set que vol dir desig d'una cosa si ens manca en part però que si ens manca del tot és per a nosaltres la mort. (Cf. Camino de perfección 19 3-8). Teresa de Jesús ens diu avui, en paraules del Papa Francesc: «A l'escola de la santa andariega aprenem a ser pelegrins. La imatge del camí pot sintetitzar molt bé la lliçó de la seva vida i de la seva obra. Ella va entendre la seva vida com a camí de perfecció pel qual Déu condueix a l'home, estatge rere estatge, fins a Ell i, al mateix temps, el posa en camí cap als homes. Per quins camins vol portar-nos el Senyor rere de les petjades i de la mà de santa Teresa? Voldria recordar quatre que em fan molt bé: el camí de l'alegria, de l'oració, de la fraternitat i del propi temps.» (Carta del Papa Francesc amb motiu del V Centenari del naixement de Santa Teresa, 15 d’octubre de 2014).