dilluns, 10 de juny del 2024

Celebració de la Paraula a l’església de sant Martí del Seminari Diocesà

 

Acte de final de curs del Institut Superior

de Ciències Religioses de Girona

Celebració de la Paraula a l’església de Sant Martí del Seminari Diocesà

Dilluns 10 de juny de 2024

«Jo els he confiat la teva paraula» clamava Jesús al Pare. Certament el Senyor ens ha confiat la seva Paraula, ens l’ha confiada com una llavor ben arrelada en els nostres cors, on l’ha sembrada per tal de que doni fruit. Per això aquesta nostra fe que neix de la Paraula de Déu l’hem de cuidar, l’hem d’enriquir.

Les maneres de fer-ho són múltiples, cap excloent i totes elles complementàries. En primer lloc tenim la pregària, que mai no hem de descuidar; pregària personal i pregària comunitària. En segon lloc tenim el contacte directe amb la Paraula de Déu, un pou d’on brolla sempre aigua fresca, una aigua com aquella que Jesús prometia a la samaritana, una aigua de la qual qui en begui mai més no tindrà set, perquè es convertirà dintre d'ell en una font d'on brollarà vida eterna. (Cf. Jn 4,14).

Però aquesta pregària i aquest aprofundiment en la Paraula de Déu poden ser enriquits si mirem d’ampliar els nostres coneixements i aquí en aquest camp, la filosofia i la teologia hi tenen un gran paper. La fe no és producte del nostre intel·lecte, certament, la fe és un do, un regal de Déu. Però precisament perquè és un regal cal que en tinguem cura, cal que el cuidem, que procurem que doni sempre fruits.

L’Església ens proposa d’endinsar-nos en la fe, recolzant-nos en la Sagrada Escriptura i en la Tradició (Cf. LG, 14) i de fer-ho conreant, sota el guiatge del Magisteri, l’estudi de la Sagrada Escriptura, dels Sants Pares i els Doctors de l’Església, i amb ells els teòlegs i representants de la diversitat de disciplines que enriqueixen el nostre camí de fe en un debat sempre constructiu. (Cf. LG, 67). És important doncs que aprofundim en la Paraula i en la tradició magisterial i teològica de l’Església i que a partir d’aquestes dues fonts ajudem en la mesura de les nostres possibilitats a la tasca evangelitzadora que ens ha estat confiada a cadascun de nosaltres en tant que membres de l’Església.

Com diu el Papa Francesc: «Els teòlegs són, doncs, «pioners». Pioners del diàleg de l'Església amb les cultures. (...) Aquest diàleg de l'Església amb les cultures és un diàleg crític i al mateix temps benèvol, que ha d'afavorir l'acolliment de la Paraula de Déu per part dels homes «de totes les nacions, races, pobles i llengües» (Ap 7, 9).» (6 de desembre de 2013). No us oblideu mai de la raó perquè la que aprofundiu en la Paraula i el magisteri de l’Església, ho feu per ser millors transmissors del missatge de Crist en el món d’avui, per parlar de Déu a la nostra societat amb veu clara i fonamentada. Que així sigui per a tots nosaltres.