diumenge, 9 de juny del 2024

X Diumenge durant l’any / Any B. Confirmacions a la Parròquia de Sant Jaume de Salt

 

X Diumenge durant l’any / Any B

Confirmacions a la Parròquia de Sant Jaume de Salt

9 de juny de 2024

Ac 2,1-11; Salm 103,1ab.24ac.29bc-30.31.34; 2Co 4,13-5,1  i Jn 15,26-27.16,12-15

Per viure de veritat l’Evangeli cal tenir ben ferma la fe. Amb aquestes paraules encetarem d’aquí a uns moments el ritus de confirmació de la vostra fe. La fe és important, és un component fonamental en les nostres vides, perquè viure la fe és viure en comunió amb Crist, viure en comunió amb aquells dos grans manaments seus: l’amor a Déu i l’amor als germans. Ens hem de sentir plens de fe, com ens ha dit l’Apòstol sant Pau, plens d’esperança no pas en una idea, sinó en una persona que és Crist, aquell qui creiem fermament que és el Fill de Déu, que per nosaltres va morir i va ressuscitar. Aquesta fe nostra la vivim de manera personal i individual, perquè la fe és un do personal, una gràcia que ens fa Déu. Però la fe la vivim també i de manera indestriable de manera comunitària i la nostra comunitat de la que formem part com a creients, és l’Església.

«Solamente cuando convivimos la fe de toda la Iglesia, sometiéndonos a la misma sin pretender imponer nuestras ideas, estamos dentro de la gran corriente de su vida.  La confirmación es también la superación de todos los confines.  Nos exige el abandono de nuestras ideas y deseos limitados, de nuestra pretendida ciencia para llegar a ser verdaderamente “católicos”: para vivir, pensar y obrar con la Iglesia universal.» (Joseph Ratzinger)

Ho hem escoltat, l’Esperit Sant va davallar damunt dels deixebles quan estaven tots junts en un mateix lloc. També nosaltres ens trobem avui tots junts, ara i aquí, en un mateix lloc i reunits en nom del mateix Crist que reunia al voltant seu als apòstols a Jerusalem. Vivim la fe en comunitat i aquesta assemblea, convocada avui el diumenge dia en que celebrem la resurrecció de Crist, s’ha reunit avui de manera especial per fer amb vosaltres la professió de fe, per manifestar de manera solemne la seva fe amb vosaltres.

La fe la professem i la vivim gràcies a la força de l’Esperit, aquell que és l’únic que ens pot guiar cap al coneixement de la veritat sencera. La veritat és Crist, Ell que va dir que era el camí, la veritat i la vida (Cf. Jn 14,6). Fem germans i germanes de Crist el nostre camí de vida cap a la veritat; seguim els seus ensenyaments i mirem de practicar en tot moment els seus manaments que com ens va dir es resumeixen en dos; Estimar a Déu i estimar als germans.

Avui doncs renuncieu a tot allò que ens impedeix de fer aquest camí, que ens impedeix de seguir a Crist, feu renúncia del mal en totes les seves formes i feu el ferm propòsit de voler ser de Crist i de ser-ne testimonis enmig del món. No podem seguir a Crist de manera anònima, de manera silenciosa; la nostra fe s’ha de fer notar, no pot passar desapercebuda per als qui ens envolten. La fe l’hem de viure sempre amb intensitat i aquesta vivència ha de transformar les nostres vides i hem d’intentar de transformar també la vida dels qui ens envolten.

«La confirmación es una promesa que llega hasta la eternidad.  Pero antes es una invitación a nuestro coraje y a nuestra constancia.  Invitación al coraje de edificar con Cristo nuestra vida en la disponibilidad de la fe en Él, incluso cuando otros encuentran esto ridículo y superado.  El camino conduce a la luz.  Tengamos el coraje de afrontarlo.  Digamos: sí.  A esta respuesta nos anima la administración del santo sacramento.» (Joseph Ratzinger).

No os avergoncéis nunca de vuestra fe, vividla con alegría, como lo que es, un gran regalo que nos hace Dios y que vivimos gracias al don del Espíritu Santo, este don que hoy de manera muy especial y concreta vais a recibir. Esta asamblea, que representa al conjunto de la Iglesia, se alegra con vosotros de vuestro coraje y de vuestra decisión. Pedimos al Señor que verdaderamente si renacisteis por el bautismo para la vida eterna, también hoy con esta fuerza del Espíritu Santo que vais a recibir, vuestro camino de fe se afiance y os haga exclamar en todo momento, en los buenos y en los no tan buenos, como el salmista: «Dios mío, ¡qué grande eres!» (Salmo 104 (103), 1).